KWALITATIEF MBO ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

I AM Foundation vindt dat kwalitatief MBO-onderwijs bereikbaar moet zijn voor gemotiveerde studenten. Dat is nu nog niet altijd het geval. Juist daarom zet I AM Foundation zich in om studiebeurzen beschikbaar te stellen.

De beurzen zijn bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten die op geen enkele andere manier in staat zijn het collegegeld te financieren.

SAMENWERKING MET MBO ONDERNEMERSOPLEIDING I AM COLLEGE

I AM Foundation selecteert zelf de onderwijsinstellingen die zij ondersteunt op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria. I AM Foundation heeft I AM College geselecteerd als eerste MBO opleiding om mee samen te werken.

I AM College is een driejarige MBO-4 bol-opleiding waar talentvolle jongeren zich ontwikkelen tot krachtige ondernemende persoonlijkheden die hun toekomst vormgeven en waarde creëren voor zowel zichzelf en hun omgeving.

Als particuliere opleiding heeft I AM College de vrijheid om het curriculum zelf in te richten en daarbij de keuzes te maken die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling van haar studenten. De opleiding verzorgt gepersonaliseerd onderwijs met intensieve begeleiding. Het collegegeld van deze particuliere vakschool bedraagt €12.000 per jaar.

Voor meer informatie: www.iamcollege.nl

STRUCTUUR VAN DE STUDIEBEURS

Samen met de student en ouders wordt onderzocht wat de financiële situatie is. Er wordt gezamenlijk bepaald hoe hoog de maximale eigen bijdrage aan het collegegeld kan zijn. Voor het restant dat niet door de student en/of haar ouders gefinancierd kan worden, biedt I AM Foundation een passende studiebeurs aan. We proberen de beurzen zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk studenten helpen aan een studiebeurs en houden daarnaast de door jouw opgebouwde lening zo laag mogelijk.

01
Eigen bijdrage

Aan de hand van jouw financiële situatie bepalen we gezamenlijk de eigen bijdrage, deze bestaat uit de volgende twee componenten:

Zodra je 18 jaar bent, heb je recht op studiefinanciering. Voor een beursstudent is het aan te raden deze studiefinanciering maximaal te benutten en zo om de I AM Foundationbeurs zo laag mogelijk te houden.

Als voorbeeld: voor een thuiswonende student kan dit oplopen tot maximaal €670,- p.m. (basisbeurs + aanvullende beurs + DUO lening). Voor specifieke informatie over DUO verwijzen we je door naar de website van de overheid.

Om de studiebeurs voor jou zo laag mogelijk te houden, stemmen we jaarlijks met jou en je ouders af wat de hoogte van jullie eigen bijdrage kan zijn.

02
STUDIEBEURS

Voor het gedeelte dat niet door de student en/of ouders bekostigt kan worden biedt I AM Foundation een studiebeurs aan. Dit is een prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs wordt omgezet in een gift wanneer de student de opleiding succesvol heeft afgerond.

Hoe kom je in aanmerking?

De ondernemersopleiding I AM College hanteert een selectietraject. Wanneer jij het selectieproces van I AM College met positief resultaat hebt doorlopen, maar niet over de financiële middelen beschikt neem je contact op met I AM Foundation.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een studiebeurs: 

  • de student heeft met positief resultaat het I AM College selectietraject doorlopen
  • de student is minimaal 18 jaar en heeft daardoor recht op studiefinanciering 
  • de student wil zich inzetten voor de scholarship community

Het volledige proces bestaat uit deze stappen:

1. TOELATING OPLEIDING

Zorg ervoor dat je wordt toegelaten tot de onderwijsinstellingen (succesvol doorlopen selectieprocedure).

2. FINANCIËLE CHECK

Onderzoek goed of je in staat bent zelfstandig het collegegeld te organiseren, denk bijvoorbeeld aan een bank, familie/vrienden of eventueel hiervoor bedoelde instellingen als het VDZ.

3. CONTACT MET I AM FOUNDATION

Lukt het je niet om het collegegeld zelfstandig te financieren neem dan contact met ons op dan helpen we jou met de financiële check.

4. INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLING

Na het bereiken van een overeenkomst met I AM Foundation kun je je inschrijven bij de onderwijsinstelling.

Studiebeurs aanvragen

Met behulp van dit formulier kun je jouw gegevens achterlaten. Vervolgens nemen wij contact met je op om de vervolgstappen toe te lichten en samen met jou en je ouders vervolgstappen in te plannen. We streven ernaar om binnen een week te reageren op je aanvraag.