De Stichting voor student ondernemers

I AM Foundation vindt dat kwalitatief MBO-onderwijs bereikbaar moet zijn voor gemotiveerde studenten. Dit is nu nog niet altijd het geval. Juist daarom zet I AM Foundation zich samen met ondernemers en het bedrijfsleven in, om studiebeurzen beschikbaar te stellen. De beurzen zijn bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten, die op geen enkele andere manier in staat zijn het collegegeld te financieren.

Studie beursen
0
Fund geraliseerd
0 K

I AM

Community

I AM College

Samenwerking met MBO ondernemers opleiding

I AM College is een driejarige MBO-4 opleiding, waar talentvolle jongeren zich ontwikkelen tot krachtige ondernemende persoonlijkheden, die hun toekomst vormgeven en waarde creëren voor zowel zichzelf en hun omgeving. Als particuliere opleiding heeft I AM College de vrijheid om het curriculum zelf in te richten en daarbij de keuzes te maken die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling van haar studenten. De opleiding verzorgt gepersonaliseerd onderwijs met intensieve begeleiding. Het collegegeld van deze particuliere opleiding bedraagt €12.000 per jaar

Hoe kom je in aanmerking

De opleiding I AM College maakt gebruik van een intake procedure. Pas nadat jij deze intake bij I AM College met positief resultaat hebt doorlopen, neem je samen met je ouders contact op met I AM Foundation. We plannen dan een persoonlijk gesprek in.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen

  • de student heeft met positief resultaat het intakeproces van I AM College doorlopen
  •  de student is minimaal 18 jaar en heeft daardoor recht op studiefinanciering 
  • de student wil zich inzetten voor de I AM Foundation community
 

Aan het eind van ieder studiejaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Hierin wordt jouw motivatie en ontwikkeling als student bij de opleiding geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van dit gesprek wordt besloten om jouw studiebeurs te verlengen of in te trekken. Indien de opleiding aangeeft dat je gemotiveerd bent en jezelf goed ontwikkelt, staat I AM Foundation weer garant voor een studiebeurs.

Studiebeurs voor studenten jonger dan 18

In bijzondere gevallen vergeeft I AM Foundation ook een studiebeurs aan studenten jonger dan 18 jaar. Dit noemen we een overbruggingsbeurs en is van toepassing tot het moment dat een student 18 jaar wordt en vanaf dat moment recht heeft op studiefinanciering. De ouders zijn bij een overbruggingsbeurs verantwoordelijk voor de bijdrage van €670 p.m. Het overige bedrag van €330 p.m. wordt aangevuld door I AM Foundation. Nadat de student 18 jaar is geworden vervalt de studiebeurs en is de student/ouder in staat om met de beschikbaar gekomen studiefinanciering de opleiding volledig zelfstandig te financieren.

Aanmeld procedure

1. Toelating opleiding

Zorg ervoor dat je wordt toegelaten tot I AM College (succesvol doorlopen intake procedure).

2. Financiële check

Onderzoek samen met je ouders of jullie in staat zijn het collegegeld zelfstandig te organiseren, denk bijvoorbeeld aan een studielening bij de bank, familie/vrienden of eventueel hiervoor bedoelde instellingen als het VDZ.

3. Neem contact op met I AM Foundation

Pas als het aantoonbaar niet lukt om het collegegeld zelfstandig te financieren, neem je contact op met I AM Foundation. We nodigen je dan samen met je ouders uit voor een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

4. INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLING

Pas na het bereiken van een overeenkomst met I AM Foundation, kun je jezelf inschrijven bij de opleiding.

Opbouw van de beurs

Een studiebeurs is bedoeld om het gat tussen het maximale bedrag aan maandelijkse studiefinanciering en de hoogte van het jaarlijkse collegegeld aan te vullen. Het collegegeld van I AM College bedraagt €1.000 p.m. De student/ouder draagt zelf €670 p.m. bij aan het collegegeld. Dit bedrag is gelijk aan het totale bedrag studiefinanciering, waar iedere mbo student (vanaf zijn 18e jaar) recht op heeft (basisbeurs + aanvullende beurs + rentedragende lening). Voor het resterende bedrag van €330 p.m ontvangt de student een studiebeurs, deze wordt direct door I AM Foundation aan de opleiding voldaan.

> €1.000   maandelijkse collegegeld
> €670      bijdragen, gedekt door studiefinancering
> €330      studiebeurs vanuit I AM Foundation

Wall of donateurs

Hoeveel beurzen zijn er beschikbaar?

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden om hoogwaardig mbo onderwijs te volgen. Het aantal nieuw te vergeven studiebeurzen verschilt per jaar, dit is afhankelijk van de donaties die we ontvangen.

Hoe vraag ik een beurs aan?

Stuur een mail met jouw contactgegevens naar info@iamfoundation.nl, wij nemen dan contact met je op met meer informatie.

Hoe wordt het collegegeld betaald?

Als student sta je ingeschreven bij de onderwijsinstelling en hebt daarmee een betalingsverplichting aan de opleiding. Op de maandelijkse factuur die je van de opleiding ontvangt is een korting zichtbaar (de korting is gelijk aan de hoogte van de studiebeurs die jij van de foundation ontvangt). De studiebeurs wordt direct voldaan vanuit de stichting aan de opleiding. Jij bent zelf verantwoordlijk voor het op tijd betalen van jouw maandelijkse deel van het collegegeld aan de onderwijsinstelling.

Wat als ik de opleiding niet afmaak?

Als je onverhoopt de opleiding vroegtijdig moet/wil beëindigen, stopt de studiebeurs vanaf het moment dat je officieel bent uitgeschreven bij de onderwijsinstelling. De overeenkomst tussen jou, je ouders en de foundation wordt beëindigd zonder dat daar financiële consequenties aan vast zitten.

Hoe kom ik in aanmerking voor een beurs?

De beurzen zijn bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten, die op geen enkele andere manier in staat zijn het collegegeld te financieren. Nadat het intake-traject van de onderwijsinstelling is doorlopen en vóórdat je jezelf officieel inschrijft bij de onderwijsinstelling, neem je contact op met de foundation. Pas nadat je met de foundation een overeenkomst hebt gesloten, ben je verzekerd van een studiebeurs en kun je jezelf officieel inschrijven bij de onderwijsinstelling.

Kom in contact!

Ondernemerschap is in onze ogen het antwoord op een aantal zeer complexe vraagstukken waarmee we in de toekomst te maken krijgen. Daarom is het juist nu belangrijk dat wij onze jeugd hierop voorbereiden.

Helpt u ons mee? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn om samen te werken.