FAQ

De beurzen hebben voor alle studenten twee componenten, namelijk:

 • Prestatiebeurs
 • Startkapitaal in de vorm van een lening

We hebben gekozen voor deze twee componenten omdat we vinden dat voor een school van ondernemers we ook ondernemend met geld om moeten gaan.  De prestatiebeurs wordt alleen omgezet in een gift wanneer de student de opleiding succesvol heeft afgemaakt. Het startkapitaal is een lening die wordt gezien als een vroege investering in de student en zijn of haar toekomstig bedrijf.

Wij houden natuurlijk goed in de gaten of de student niet uiteindelijk met een te hoge schuld afstudeert en stellen deze schuld dan ook vast op een maximum inclusief een eventuele schuld opbouw bij de overheid (DUO).

Het doel van deze lening is in geen enkele wijze om aan de student te verdienen maar om een enigszins zakelijk karakter aan de beurs te geven.  Daarnaast kunnen de terugbetalingen in de toekomst weer voor nieuwe studenten als beurzen worden gebruikt.

Tevens zijn onze beurzen ondernemend ingericht en voor iedere persoonlijke situatie van een student gemaakt. Dit kan en zal voor iedere student weer anders uitpakken en is maatwerk.

Hoe dit nu precies voor een student tot stand komt is gerelateerd aan de financiële toetsing criteria die we hiervoor hebben opgezet. Dit om ervoor te zorgen dat de donaties alleen terecht komen bij die studenten die het zelfstandig niet kunnen bekostigen. We kunnen uiteraard in een persoonlijk gesprek toelichten hoe we deze toetsing doen.

Vanuit fiscaal oogpunt heeft periodieke betaling van 5 jaar met een vast bedrag twee grote voordelen:

 • I AM Foundation is verzekerd van een inkomen dat gedurende de gehele opleiding vast staat
 • De donateur kan de gift volledig aftrekken van de belasting

Wij zijn natuurlijk ook zeer blij met eenmalige donaties. Het enige nadeel hiervan is dat de aftrekbaarheid van de gift enigszins is beperkt. Hierover vind u hier meer.

Onderstaande links kunt u gebruiken om te berekenen wat uw fiscale voordelen kunnen zijn:

 • Periodieke uitgave prive of zakelijk (Link)
 • Gewone gift prive of zakelijk (Link)

Er zijn geen personeelsleden plus er is geen streven om mensen in dienst te nemen.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het aanbieden van beurzen aan studenten om op deze wijze de
   bereikbaarheid van het persoonsgebonden onderwijs te vergroten tot alle
   bevolkingslagen in de samenleving;
  2. het bevorderen en ontwikkelen van persoonsgebonden onderwijs;
  3. het vergroten van de maatschappelijke succeskansen van studenten; en
  4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in
   de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg
  uitsluitend het algemeen belang.

Het beleid is om dmv structurele donaties minimaal 20% van de studenten aan I AM College te voorzien van een beurs via de I AM Foundation. Onder structurele donaties verstaan wij 5 jarige donaties van dezelfde donateur. Wij willen dit omdat hierdoor meer zekerheid van kasstromen is in de stichting en dus uitgaven (beurzen) beter kunnen worden gepland en het fiscale voordelen oplevert voor de donateur. Dit is allemaal ook op de donateurs pagina beschreven.
Hier zal in de komende jaren naartoe worden gebouwd. Uiteindelijk vinden wij het ook cruciaal dat alumni betrokken blijven bij de opleiding. Dit kan eventueel via een donatie (prive of via hun eigen onderneming) of met andere activiteiten.

 • Onderstaande bestuurders zijn op 1 september 2019 in dienst getreden.
  • Eduard de Haan (voorzitter) – Ondernemer en investeerder
  • Robert Lücken (secretaris) – topsporter (roeien)
  • Paul Buskermolen (penningmeester) – Ondernemer en financieel specialist

Het is statutair vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook besloten afstand te doen van hun recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet- bovenmatig vacatiegeld mocht het vermogen van de stichting daar in de toekomst voldoende voor zijn. Het streven is om deze kosten voor de stichting te allen tijde te minimaliseren.

Er zijn geen personeelsleden plus er is geen streven om mensen in dienst te nemen.