Onze missieHOOGSTAAND MBO ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

HOOGSTAAND ONDERWIJS IS DE SLEUTEL VOOR EEN SUCCESVOLLE EN DUURZAME TOEKOMST. WIJ GELOVEN DAT HET TOT DUSVER TE WEINIG BENUTTE POTENTIEEL VAN DE GROTE GROEP STUDENTEN VAN HET MBO HIERIN EEN BELANGRIJK VERSCHIL KAN MAKEN.

WIJ ZIEN HET ALS ONZE MISSIE OM HOOGSTAAND KWALITEITSONDERWIJS OP MBO-NIVEAU TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR EEN ZO BREED MOGELIJKE GROEP TALENTVOLLE JONGEREN.

I AM Foundation - Hoogstaand MBO Onderwijs Voor Iedereen
I AM FoundationSTICHTING VOOR TALENTVOLLE STUDENTEN

Niet iedereen beschikt over de financiële middelen om de collegegelden van particulier kwaliteitsonderwijs zelfstandig te kunnen financieren. I AM Foundation streeft ernaar om zoveel mogelijk beurzen beschikbaar te stellen aan gemotiveerde en ondernemende jongeren die dolgraag willen starten op een geselecteerde particuliere school maar niet in staat zijn de financiële consequenties te dragen.

Voor studenten die in het leerjaar 2019/2020 beginnen wil I AM foundation minimaal 5 beurzen aanbieden die voor de gehele duur van de opleiding zullen gelden. Hierbij vragen we uw hulp en ondersteuning.

Waarom bijdragen aan I AM Foundation

Samen kunnen we meer impact maken op het leven van jongeren die nu geen toegang hebben tot particulier kwaliteitsonderwijs. Door bij te dragen aan de I AM Foundation maakt u het verschil en bouwen we samen aan een ondernemende toekomst.

iamfoundation i am foundation stichting voor ondernemend talent iamcollege

WAT LEVERT DE BIJDRAGE u of uw bedrijf op?

 

Uiteraard is de echte ‘return on investment’ van uw donatie het vergroten van de kans van een jong mens op het bouwen van een mooie toekomst waarin hij of zij waarde kan leveren aan de maatschappij. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden die uw bijdrage van een ‘return’ kunnen voorzien:

Ontwikkeling talent

Bijdragen aan de toekomst van getalenteerde jongeren

Studenten & alumni

Contact met huidige studenten en in de toekomst met onze alumni

Community

Onderdeel van de I AM Foundation community, netwerk en kruisbestuiving tussen ondernemers

Locaties

Gebruik van de locaties van gesteunde onderwijsinstellingen

Exposure

Wall of donateurs en andere exposure waar dit is gewenst

Nieuwsbrief

U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen

Doneren

Eenmalige donatie

1.000vanaf
 • Eenmalige betaling naar keuze vanaf €1.000

Halve beurs

12.500
 • samen met 2 donateurs (van een halve beurs) kan 1 student afstuderen
 • €2.500 p/j over 5 jaar (fiscaal voordeel)

Volle beurs

25.000
 • door een volle beurs te doneren kan 1 student afstuderen
 • €5000 p/j over 5 jaar (fiscaal voordeel)

Meerdere beurzen

x
 • door een x beurzen te doneren kunnen x studenten afstuderen
 • €x p/j over 5 jaar (fiscaal voordeel)

Ik wil de I AM Foundation steunen

Fantastisch dat u samen wilt bouwen aan een ondernemende toekomst. U kunt bijdragen door contact op te nemen via [email protected] of een persoonlijke afspraak in te plannen.

FAQ

De beurzen hebben voor alle studenten twee componenten, namelijk:

 • Prestatiebeurs
 • Startkapitaal in de vorm van een lening

We hebben gekozen voor deze twee componenten omdat we vinden dat voor een school van ondernemers we ook ondernemend met geld om moeten gaan.  De prestatiebeurs wordt alleen omgezet in een gift wanneer de student de opleiding succesvol heeft afgemaakt. Het startkapitaal is een lening die wordt gezien als een vroege investering in de student en zijn of haar toekomstig bedrijf.

Wij houden natuurlijk goed in de gaten of de student niet uiteindelijk met een te hoge schuld afstudeert en stellen deze schuld dan ook vast op een maximum inclusief een eventuele schuld opbouw bij de overheid (DUO).

Het doel van deze lening is in geen enkele wijze om aan de student te verdienen maar om een enigszins zakelijk karakter aan de beurs te geven.  Daarnaast kunnen de terugbetalingen in de toekomst weer voor nieuwe studenten als beurzen worden gebruikt.

Tevens zijn onze beurzen ondernemend ingericht en voor iedere persoonlijke situatie van een student gemaakt. Dit kan en zal voor iedere student weer anders uitpakken en is maatwerk.

Hoe dit nu precies voor een student tot stand komt is gerelateerd aan de financiële toetsing criteria die we hiervoor hebben opgezet. Dit om ervoor te zorgen dat de donaties alleen terecht komen bij die studenten die het zelfstandig niet kunnen bekostigen. We kunnen uiteraard in een persoonlijk gesprek toelichten hoe we deze toetsing doen.

De exacte bijdrage is gepersonaliseerd en kan variëren per donateur. Echter om de inzichtelijkheid te vergroten en de zekerheid richting de studenten die gebruik maken van de beurzen te vergroten hebben we een voorkeur voor bovenstaande vormen van periodieke donaties.

Vanuit fiscaal oogpunt heeft periodieke betaling van 5 jaar met een vast bedrag 2 grote voordelen:

 • I AM Foundation is verzekerd van een inkomen dat gedurende de gehele opleiding vast staat
 • De donateur kan de gift volledig aftrekken van de belasting

Wij zijn natuurlijk ook zeer blij met eenmalige donaties.  Het enige nadeel hiervan is dat de aftrekbaarheid van de gift enigszins is beperkt.  Hierover vind u hier meer.

Onderstaande links kunt u gebruiken om te berekenen wat uw fiscale voordelen kunnen zijn:

 • Periodieke uitgave prive of zakelijk (Link)
 • Gewone gift prive of zakelijk (Link)