WelkomSTICHTING VOOR STUDENTEN

STICHTING I AM FOUNDATION HELPT JOU VORM TE GEVEN AAN JE EIGEN TOEKOMST. DE STICHTING HELPT DAARBIJ DOOR KWALITATIEF HOOGSTAAND PARTICULIER MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS BEREIKBAAR TE MAKEN VOOR DE STUDENTEN DIE DIT ZELF NIET KUNNEN BEKOSTIGEN.

JE KAN EEN BEURS AANVRAGEN VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DIE VOLDOEN AAN ONZE KWALITEITSEISEN.

“The best investment you can make is in yourself”

– Warren Buffet

I AM FoundationHoogstaand MBO onderwijs voor iedereen

I AM Foundation vindt dat kwalitatief hoogstaand mbo-onderwijs bereikbaar moet zijn voor iedereen. Daarom trekt de foundation geld van derden aan om dat te gebruiken voor de financiële ondersteuning van studenten die zelf niet in staat zijn om het collegegeld van deze scholen te betalen. I AM Foundation selecteert zelf de onderwijsinstellingen die zij ondersteund op basis van voorop vastgestelde criteria.

I AM Foundation - Hoogstaand MBO Onderwijs Voor Iedereen
I AM Foundation - Hoogstaand MBO Onderwijs Voor Iedereen
Ondersteunde onderwijsinstellingenHoogst haalbare onderwijskwaliteit

De stichting steunt op dit moment een onderwijsinstelling:

 • I AM College

I AM College is een vierjarige mbo-4 bol-opleiding waar talentvolle jongeren zich ontwikkelen tot krachtige ondernemende persoonlijkheden die als ondernemer vormgeven aan hun toekomst en waarde creëren voor hun omgeving.

Als particuliere opleiding benut I AM College de vrijheid om het curriculum zelf in te richten en daarbij de keuzes te maken die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling van haar studenten. De opleiding verzorgt volledig gepersonaliseerd onderwijs, heeft een persoonlijke karakter en biedt intensieve begeleiding. Het collegegeld van deze particuliere vakschool bedraagt €11.500 per jaar.

I AM Foundation helpt de studenten aan deze instelling aan een op maat gemaakte studiebeurs, waardoor ook zij de kans krijgen aan deze instelling te studeren.

Aanmelden nieuwe onderwijsinstelling

Voor wie zijn deze beurzen bedoelt?

 

De beurzen zijn bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten die op geen enkele andere manier in staat zijn het collegegeld van de door de Foundation geselecteerde particuliere onderwijsinstellingen te voldoen.

Wij geloven erin dat motivatie en ondernemerszin bepalend moeten zijn om bij zo’n excellente school te kunnen studeren en niet de omvang van je bankrekening.

De criteria om in aanmerking te komen voor een beurs van I AM Foundation zijn derhalve: motivatie, ondernemerszin en onvoldoende financiële draagkracht.

Hoe is de beurs opgebouwd?

1. Startkapitaal in de vorm van een lening

Het startkapitaal in de vorm van een lening wordt gezien als een investering in jezelf en jouw toekomstige onderneming. De hoogte van het startkapitaal wordt per student individueel vastgesteld. Deze is mede afhankelijk van de eigen bijdrage aan het collegegeld.
De eigen bijdrage is het bedrag dat je maandelijks zelf voor je opleiding betaalt aan de onderwijsinstelling. Wij proberen samen met jou en je ouders de eigen bijdrage zo redelijk mogelijk vast te stellen zodat de hoogte van de beurs wordt geminimaliseerd en je daardoor zo min mogelijk schuld opbouwt.

2. Prestatiebeurs

De prestatiebeurs is een lening van I AM Foundation aan jou die wordt omgezet in een gift wanneer je je opleiding succesvol hebt afgerond. Dit betekent dat je dit bedrag na het behalen van je diploma niet meer hoeft terug te betalen.
Hiermee willen we bereiken dat we alleen studenten aan ons verbinden die daadwerkelijk de motivatie en daadkracht hebben om een opleiding ook af te ronden.

Als student ontvang je voor de maandelijkse betaling van het collegegeld een factuur van de onderwijsinstelling. Wanneer je een beurs krijgt van I AM Foundation zal op die factuur een korting te zien zijn die gelijk staat aan de hoogte van de beurs. I AM Foundation maakt dat kortingsbedrag iedere maand zelf over naar de onderwijsinstelling, zodat je volledige factuurbedrag iedere maand wordt voldaan.

Jij als student én de I AM Foundation betalen dus maandelijks gezamenlijk jouw collegegeld. Hierdoor blijft er altijd een gezond financieel commitment tussen alle betrokken partijen.

Hoe kom je in aanmerking?

 

De beurzen zijn bedoeld voor studenten die op geen enkele andere manier hun opleiding kunnen financieren. Het in aanmerking komen voor een studiebeurs hangt dus af van de financiële draagkracht van jou en je ouders. Om die draagkracht te kunnen beoordelen, dienen we hier samen onderzoek naar te doen.

Om in aanmerking te komen voor een beurs doorloop je de volgende stappen:

01
Toelating school

Zorg ervoor dat je wordt toegelaten tot een van de onderwijsinstellingen

03
FINANCIËLE CHECK

Samen met ons doorloop je de financiële haalbaarheidscheck

02
CONTACT I AM FOUNDATION

Neem contact op met de I AM Foundation en dien je aanvraag in

04
INSCHRIJVEN

Schrijf je officieel in bij de onderwijsinstelling

FAQ

Statutaire naam is: Stichting I AM Foundation.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 858498558.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. bevordering kwalitatief onderwijs voor het
   middelbare beroepsonderwijs
  2. het vergroten van de maatschappelijke succeskansen van studenten; en
  3. het verrichten van alle verdere handelingen die met
   het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits in het algemene belang
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang

Beleid is om dmv structurele donaties minimaal 20% van de studenten per jaar aan geselecteerde onderwijsinstellingen te voorzien van een beurs via de I AM Foundation. Onder structurele donaties verstaan wij 5 jarige donaties van dezelfde donateur. Wij willen dit omdat hierdoor meer zekerheid van kasstromen is in de stichting en dus uitgave (beurzen) beter kunnen worden geplant en het fiscale voordelen oplevert voor de donateur. Dit is allemaal ook op de donateurs pagina beschreven.
Hier zal in de komende jaren naartoe worden gebouwd. Uiteindelijk vinden wij het ook cruciaal dat alumni betrokken blijven bij de opleiding. Dit kan eventueel via een donatie (prive of via hun eigen onderneming) of met andere activiteiten.

Onderstaande bestuurder zijn op 1 september 2018 in dienst getreden.

 • Bernadette Wijnings (voorzitster) – Mede oprichter Blanco Services en Het Strategiekantoor
 • Eric Pasman (penningmeester) – Programma Manager voor Nyenrode
 • Robert Lucken (secretaris) – topsporter (roeien)

Het is statutair vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook besloten afstand te doen van hun recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet- bovenmatig vacatiegeld mocht het vermogen van de stichting daar in de toekomst voldoende voor zijn. Het streven is evenmin om deze kosten voor de stichting ten alle tijden te minimaliseren.

Er zijn geen personeelsleden en de stichting heeft op dit moment ook niet de ambitie mensen in dienst te gaan nemen.  Er is daarom hiervoor ook geen beloningsbeleid.