WelkomSTICHTING VOOR STUDENTEN

Stichting I AM Foundation is er om samen met jou te werken aan jouw kansrijke toekomst. De Stichting helpt hierbij door middel van hoogstaand kwalitatief middelbaar beroepsonderwijs bereikbaarder te maken voor de studenten die dit zelf zouden kunnen bekostigen.

Je kan een beurs aanvragen voor onderwijsinstituten die wij hebben geselecteerd omdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

“The best investment you can make is in yourself”

– Warren Buffet

I AM FoundationHoogstaand MBO onderwijs voor iedereen

I AM Foundation heeft de overtuiging dat hoogstaand kwalitatief MBO onderwijs bereikbaar moet zijn voor iedereen. Wij stellen onszelf daarom als doel om gelden van derden te gebruiken voor financiële ondersteuning voor studenten die op zichzelf niet in staat zouden zijn om collegegelden te voldoen. Hiervoor selecteren wijzelf een aantal onderwijsinstellingen die volgens ons aan de kwaliteitseisen voldoen.

I AM Foundation - Hoogstaand MBO Onderwijs Voor Iedereen
I AM Foundation - Hoogstaand MBO Onderwijs Voor Iedereen
Ondersteunde onderwijsinstellingenHoogst haalbare onderwijskwaliteit

In eerste instantie steunt de stichting op dit moment 1 onderwijs instelling:

 • I AM College

I AM College is een vierjarige mbo-4 opleiding waar talentvolle jongeren zich ontwikkelen tot krachtige ondernemende persoonlijkheden, die als ondernemer vormgeven aan hun toekomst en waarde creëren voor hun omgeving.

Als particuliere opleiding benut I AM College de vrijheid om het curriculum zelf in te richten en daarbij de keuzes te maken die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling van haar studenten. Door het persoonlijke karakter en de intensieve begeleiding is de investering die aan deze opleiding is verbonden hoger dan het reguliere onderwijs. Het collegegeld bedraagt €11.000 per jaar.

I AM Foundation helpt de studenten aan deze instelling aan een op maat gemaakte studiebeurs, waardoor ook zij de kans krijgen aan deze instelling te studeren.

Aanmelden nieuwe onderwijsinstelling

Voor wie zijn deze beurzen bedoelt?

 

Iedere student die op geen enkele andere manier, zowel via familie of vrienden als andere instellingen, in staat is gesteld het collegegeld aan hoogstaande onderwijs instellingen te voldoen. De beurzen van de I AM Foundation zijn bedoeld om deze opleiding toegankelijker te maken voor een groep studenten die daarvoor zelf niet de financiële draagkracht hebben.

Wij geloven erin dat juist ‘motivatie en ondernemerszin’ het selectie process moet beïnvloeden en niet het financiële aspect de belemmering zou mogen zijn om te kunnen starten aan de gewenste opleiding. De toetsing of je in aanmerking komt voor een beurs wordt, naast de eerdergenoemde motivatie en drive, ook gebaseerd op je financiële draagkracht.

Hoe is de beurs opgebouwd?

1. Startkapitaal in de vorm van een lening

Het startkapitaal in de vorm van een lening wordt gezien als een investering in jezelf en jouw toekomstige onderneming. De hoogte van het startkapitaal wordt per student individueel vastgesteld. Deze is mede afhankelijk van de eigen bijdrage aan het collegegeld.
De eigen bijdrage is het bedrag dat je maandelijks zelf voor je opleiding betaald aan de onderwijsinstelling. Wij proberen samen met jou en je ouders de eigen bijdrage zo redelijk mogelijk vast te stellen zodat de hoogte van de beurs wordt geminimaliseerd en daardoor zo min mogelijk schuld wordt opgebouwd.

2. Prestatiebeurs

De prestatiebeurs is een lening van I AM Foundation aan jou die wordt omgezet in een gift wanneer je je opleiding succesvol hebt afgerond. Dit betekent dat je dit bedrag na het behalen van je diploma niet meer hoeft terug te betalen.
Hiermee willen we bereiken dat we alleen mensen aan ons verbinden die daadwerkelijk de motivatie hebben om aan de opleiding te starten en over de daadkracht beschikken deze ook af te ronden. Een ondernemer is immers een doorzetter.

Als student ontvang je voor de maandelijkse betaling van het collegegeld een factuur van de onderwijsinstelling. Wanneer je een beurs krijgt van I AM Foundation zal op die factuur een korting te zien zijn die gelijk staat aan de hoogte van de beurs. I AM Foundation maakt dat kortingsbedrag iedere maand zelf over naar de onderwijsinstelling, zodat je volledige factuurbedrag iedere maand wordt voldaan.

Als je een beurs krijgt toegewezen blijft de verplichting bestaan om maandelijks voor je opleiding te betalen, echter zal door de korting dit bedrag fors lager liggen dan wanneer je al het collegegeld zelf betaald. Hierdoor blijft er altijd een gezond financieel commitment tussen alle betrokken partijen.

Hoe kom je in aanmerking?

 

De beurzen zijn enkel bedoelt voor studenten die op geen enkele andere manier hun opleiding kunnen financieren. Het in aanmerking komen voor een studiebeurs hangt af van de financiële draagkracht van jou en je ouders. Om die draagkracht te kunnen beoordelen, dienen we hier samen onderzoek naar te doen.

Om in aanmerking te komen voor een beurs doorloop je de volgende stappen:

01
Toelating

Zorg ervoor dat je wordt toegelaten tot een van de onderwijsinstellingen

03
FINANCIËLE CHECK

Samen met ons doorloop je de financiële haalbaarheidscheck

02
CONTACT I AM FOUNDATION

Neem contact op met de I AM Foundation en dien je aanvraag in

04
INSCHRIJVEN

Schrijf je officieel in bij de onderwijsinstelling

FAQ

Statutaire naam is: Stichting I AM Foundation.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 858498558.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. bevordering kwalitatief onderwijs voor het
   middelbare beroepsonderwijs
  2. het vergroten van de maatschappelijke succeskansen van studenten; en
  3. het verrichten van alle verdere handelingen die met
   het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits in het algemene belang
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang

Beleid is om dmv structurele donaties minimaal 20% van de studenten per jaar aan geselecteerde onderwijsinstellingen te voorzien van een beurs via de I AM Foundation. Onder structurele donaties verstaan wij 5 jarige donaties van dezelfde donateur. Wij willen dit omdat hierdoor meer zekerheid van kasstromen is in de stichting en dus uitgave (beurzen) beter kunnen worden geplant en het fiscale voordelen oplevert voor de donateur. Dit is allemaal ook op de donateurs pagina beschreven.
Hier zal in de komende jaren naartoe worden gebouwd. Uiteindelijk vinden wij het ook cruciaal dat alumni betrokken blijven bij de opleiding. Dit kan eventueel via een donatie (prive of via hun eigen onderneming) of met andere activiteiten.

Onderstaande bestuurder zijn op 1 september 2018 in dienst getreden.

 • Bernadette Wijnings (voorzitster) – Mede oprichter Blanco Services en Het Strategiekantoor
 • Eric Pasman (penningmeester) – Programma Manager voor Nyenrode
 • Robert Lucken (secretaris) – topsporter (roeien)

Het is statutair vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook besloten afstand te doen van hun recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet- bovenmatig vacatiegeld mocht het vermogen van de stichting daar in de toekomst voldoende voor zijn. Het streven is evenmin om deze kosten voor de stichting ten alle tijden te minimaliseren.

Er zijn geen personeelsleden en de stichting heeft op dit moment ook niet de ambitie mensen in dienst te gaan nemen.  Er is daarom hiervoor ook geen beloningsbeleid.