De Stichting voor student ondernemers

Ondernemerschap is in onze ogen het antwoord op een aantal zeer complexe vraagstukken waarmee we in de toekomst te maken krijgen. Daarom is het juist nu belangrijk dat wij onze jeugd hierop voorbereiden.

Studie beursen
0
Fund geraliseerd
0 K
Impact events
0

Doelstelling
I AM Foundation

I AM Foundation wil zoveel mogelijk jonge ondernemende doeners van het MBO de mogelijkheid bieden hun talent te ontplooien. I AM Foundation doet dit door studiebeurzen beschikbaar te stellen voor studenten die niet over de financiële achtergrond beschikken om kwalitatief onderwijs zelfstandig te kunnen financieren. Wij helpen hiermee talentvolle jongeren aan een studiebeurs, zodat zij zowel voor zichzelf als ook voor de maatschappij het verschil kunnen maken.

Studenten

Investeeerders

Aniseta

Afgestuurd in 2022

Ik zou niet in woorden kunnen uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor de beurs. Hierdoor heb ik de kans gekregen onderwijs te volgen op I AM College, waardoor ik mijn passie heb gevonden: het starten van mijn eigen bedrijf.

Simeon

3e jaars student

De beurs van I AM Foundation heeft mij de kans gegeven. Het helpt dagelijks om mijn kennis te verdiepen, mijn netwerk uit te breiden en een heleboel ervaring op te doen. Deze bagage wil ik gebruiken om in de toekomst steviger in mijn schoenen te staan.

Aniseta

Afgestuurd in 2022

Ik zou niet in woorden kunnen uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor de beurs. Hierdoor heb ik de kans gekregen onderwijs te volgen op I AM College, waardoor ik mijn passie heb gevonden: het starten van mijn eigen bedrijf.

Thomas

3e jaars student

Het leven van een ondernemer past goed bij mijn levensstijl. Dankzij I AM Foundation kan ik studeren aan I AM College. De opleiding biedt mij de persoonlijke coaching en de kansen om mijn kennis te verbreden.

Thomas

3e jaars student

Het leven van een ondernemer past goed bij mijn levensstijl. Dankzij I AM Foundation kan ik studeren aan I AM College. De opleiding biedt mij de persoonlijke coaching en de kansen om mijn kennis te verbreden.

Jannes

Afgestudeerd in 2021

Met veel plezier deze opleiding in 2021 afgerond. Door wat ik heb geleerd op het I AM College heb ik  nu mij eigen succesvolle onderneming. 

Simon

3e jaars student

De beurs van I AM Foundation heeft mij de kans gegeven. Het helpt dagelijks om mijn kennis te verdiepen, mijn netwerk uit te breiden en een heleboel ervaring op te doen. Deze bagage wil ik gebruiken om in de toekomst steviger in mijn schoenen te staan.

Jannes

Afgestudeerd in 2021

Met veel plezier deze opleiding in 2021 afgerond. Door wat ik heb geleerd op het I AM College heb ik  nu mij eigen succesvolle onderneming. 

SAMENWERKING MET MBO ONDERNEMERS OPLEIDING

I AM College is een driejarige MBO-4 opleiding, waar talentvolle jongeren zich ontwikkelen tot krachtige ondernemende persoonlijkheden, die hun toekomst vormgeven en waarde creëren voor zowel zichzelf en hun omgeving. Als particuliere opleiding heeft I AM College de vrijheid om het curriculum zelf in te richten en daarbij de keuzes te maken die belangrijk zijn voor een optimale ontwikkeling van haar studenten. De opleiding verzorgt gepersonaliseerd onderwijs met intensieve begeleiding. Het collegegeld van deze particuliere opleiding bedraagt €12.000 per jaar.

Waarom bijdragen aan de I AM Foundation

Door bij te dragen aan de I AM Foundation biedt u jongeren dé kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste ondernemende mensen, die vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. Bovenop deze sociale impact biedt I AM Foundation de volgende ROI’s:

Community lid

U wordt onderdeel van de I AM Foundation community, netwerk en kruisbestuiving tussen ondernemers.

Foundation Day

U wordt uitgenodigd voor een inspirerende dag, georganiseerd door onze beursstudenten.

Denktank

U krijgt toegang tot de huidige studenten en alumni van I AM College voor het doen van projecten en challenges.

Opbouw van de studiebeurs

Na een aanvraag wordt doormiddel van een financiële check bepaald of de student in aanmerking komt voor een studiebeurs. Deze wordt alleen vergeven indien aantoonbaar is dat de student/ouder(s) op geen enkele wijze in staat zijn om het collegegeld zelfstandig te financieren. Een studiebeurs is enkel bedoeld om het financieringsgat tussen studiefinanciering en de hoogte van het totale collegegeld aan te vullen.

Collegegeld: € 12.000
Studie-financiering: €  8.040
Studiebeurs: €  3.960

Met een donatie van €3.960 geeft u één ondernemende student de unieke kans om een jaar lang intensief begeleid te worden in zijn of haar ontwikkeling.

> De stichting I AM Foundation heeft een ANBI-status
> Alle donaties worden 100% gebruikt voor de realisatie van studiebeurzen
> Het bestuur van I AM Foundation werkt op vrijwillige basis

Rutger de Hamer

Voorzitter

Ondernemer en oprichter

Robert Wijers

Secretaris

Ondernemer en investeerder

Wesley van Dongen

Penningmeester

Financieel specialist

Fiscale aftrekbaarheid & giften

Vanuit fiscaal oogpunt heeft periodieke betaling van 5 jaar met een vast bedrag twee grote voordelen:

 • I AM Foundation is verzekerd van een inkomen dat gedurende de gehele opleiding vast staat
 • De donateur kan de gift volledig aftrekken van de belasting

Wij zijn natuurlijk ook zeer blij met eenmalige donaties. Het enige nadeel hiervan is dat de aftrekbaarheid van de gift enigszins is beperkt. Hierover vind u hier meer.

Onderstaande links kunt u gebruiken om te berekenen wat uw fiscale voordelen kunnen zijn:

 • Periodieke uitgave prive of zakelijk (Link)
 • Gewone gift prive of zakelijk (Link)
Zijn er personeelsleden?

Er zijn geen personeelsleden plus er is geen streven om mensen in dienst te nemen.

Wat is de statutaire doelstelling?

De stichting heeft ten doel:

  1. het aanbieden van beurzen aan studenten om op deze wijze de
   bereikbaarheid van het persoonsgebonden onderwijs te vergroten tot alle
   bevolkingslagen in de samenleving;
  2. het bevorderen en ontwikkelen van persoonsgebonden onderwijs;
  3. het vergroten van de maatschappelijke succeskansen van studenten; en
  4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in
   de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen belang.

Wat zijn de hoofdlijnen van het beleidsplan?

Het beleid is om dmv structurele donaties minimaal 20% van de studenten aan I AM College te voorzien van een beurs via de I AM Foundation. Onder structurele donaties verstaan wij 3-jarige donaties van dezelfde donateur.

Wie zijn de bestuurders van de stichting?

Onderstaande bestuurders zijn op 1 september 2019 in dienst getreden.

  • Rutger de Hamer (voorzitter)
  • Robert Wijers (secretaris)
  • Wesley van Dongen (penningmeester)

Het is statutair vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook besloten afstand te doen van hun recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet- bovenmatig vacatiegeld mocht het vermogen van de stichting daar in de toekomst voldoende voor zijn. Het streven is om deze kosten voor de stichting te allen tijde te minimaliseren.

Kom in contact!

Ondernemerschap is in onze ogen het antwoord op een aantal zeer complexe vraagstukken waarmee we in de toekomst te maken krijgen. Daarom is het juist nu belangrijk dat wij onze jeugd hierop voorbereiden.

Helpt u ons mee? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn om samen te werken.

Het bestuur

Rutger de Hamer

Voorzitter

Ondernemer en oprichter

Robert Wijers

Secretaris

Ondernemer en investeerder

Wesley van Dongen

Penningmeester

Financieel specialist